Товаро - разтоварни комплекси


Why load technique Hormann?
Loading ramps
Platforms and load lock
Door seals


 

 


ТОВАРО- РАЗТОВАРНИ РАМПИ!

- Товаро- разтоварните рампи на Horamnn са интелигентните решения за прецизно компенсиране на височинните разлики между различните товарни нива на камионите и товарните площадки. С тяхна помощ товарът може да бъде внесен в камиона или изнесен от него с едно единствено хоризонтално движение
- Здравата стоманена конструкция с устойчива на усукване платформа изравнява безпроблемно дори и страничното наклоняване на камиона при неравномерно товарене.
- Надеждната хидравлика с 2 помпени цилиндъра и един цилиндър за скосения ръб на рампата е подготвена за всякакви ситуации, лесна за управление и най- вече сигурна. Защото тези товаро- разтоварни рампи разполагат с автоматични клапани за аварийно стопиране, вградени в подемните цилиндри. Те подсигуряват рампата светкавично! Това е от голямо значение, в случай, че даден камион потегли преждевременно, при все още натоварена платформа.
- Важни фактори при определяне дължината на товаро- разтоварната рампа са: височината на товарната платформа на камиона; височината на товарната площадка; допустимият ъгъл на наклон на използваното транспортно средство.
Колкото по- дълга е товарната рампа, толкова е по- добър ъгълът на наклон.
- Допълнително оборудване- покритие срещу пързаляне, шумоизолиращо и уплътнение на хлабините, за минимизиране на течението, когато рампата не се използва, защитни буфери, стълби с площадка, маркиращи стълбове, спомагателно устройство за маневриране, покритие в областта под рампата, осветление на рампата, спирачка за колелата
- Управления и принадлежности: стандартно и мултифункционално управление, допълнителни принадлежности- сигнална лампа
- Система DOBO на Hormann- камиона първо се скачва със затворени врати и след това вратите могат да бъдат отворени по всяко време. Тази система е идеалното решение за абсолютно хигиеничен транспорт, за гарантиране на затворени хладилни вериги, за намаляване на енергийните разходи, за избягване на кражби и за митнически цели.
- Специалните товаро- разтоварни ситуации изискват специални решения:
* Рампа HTLP- 2 на Hormann с механизъм за паралелно скачване с камиона / можете да товарите и разтоварвате високи стоки с помощта на мотокар- високоповдигач/;
* Рампа HTLV- 2 на Hormann с механизъм от три части за камиони и малки транспортьори / товарите и разтоварвате камиони и бусове на една рампа/;
* За лесно изравняване на нивото: Сгъваема рампа KBS използва се при малки до средни разлики във височината; Платформени рампи тип SKB могат да покрият средни разлики във височината до около 200 мм; Платформени рампи тип FB могат да компенсират широк спектър разлики във височината и натоварванията.
* Подемни платформи с ножична конструкция позволяват сигурно повдигане на стоките при товарене и разтоварване
* Мобилни товаро- разтоварни рампи позволяват бързо и ефективно товарене/ разтоварване без фиксирана товарна площадка. Могат да бъдат местени от едно място на друго само с мотокар.

МОДЕЛИ

Рампа със сгъваема част тип HLS- 2
- Стандартното решение HLS- 2 с дълга 405 мм сгъваема част е подходящо за повечето товарни ситуации. Могат да се прилагат дори при много тежки товари.
- Този тип се отличава с широко оразмерени, изключително здрави шарнири.
- Принцип на действие: след скачването на камиона се отваря вратата на халето, електрохидравличната система издига платформата в най- висока позиция и автоматично разгъва сгъваемата част на рампата. След това платформата се спуска, докато сгъваемата част легне на товарната платформа на камиона. Сега можете да товарите и разтоварвате сигурно и без прекъсване.
- Платформата и скосеният ръб са изработени от стомана със защита срещу пързаляне. Стандартно платформата е с дебелина 6/ 8 мм. От долната си страна платформата е снабдена с усилващи профили.
- Повърхността е пясъкоструйно обработена, респ. байцвана и покрита с двукомпонентен пориуретанов лак, като опция се предлагат и изцяло поцинковани.
- Цветове: ултрамариново синьо / RAL 5002/ или черно / RAL 9017/, по желание са възможни и други цветове по RAL
- 3 типа сгъваема част:
тип R – прав / стандартно до 2000 мм ширина/
тип S – скосен / стандартно до 2000 мм ширина/
тип SG– с отделни сегменти, за да може да се използва при камиони с различна ширина
- Стандартно рампите се доставят с товароподемност 60 kN, по желание се предлагат рампи с по- големи натоварвания до 180 kN.

Рампа с подаващ механизъм тип HTL- 2
- Товаро- разтоварната рампа HTL- 2 на Hormann се отличава с подаващ механизъм с дължина на подаване 500 или 1000 мм по избор. Плавното и точно до сантиметър подаване на механизма позволява максимално използване на товарната платформа на камиона. Това е особено важно при натоварени до края на платформата си камиони, при което е възможно само минимално припокриване.
- Плюсове: подаващият механизъм се управлява целево с помощта на отделни командни бутони. След приключване на процеса по товарене/ разтоварване рампата се връща в изходна позиция с подаването на един импулс.
- Тези рампи са конструирани така, че да могат да се инсталират и зад вратата, за по- добра топлоизолация.
- Стандартно здравата платформа е изготвена от едно парче ламарина / до 2 х 3 м/ с дебелина 8/ 10 мм, на капки. Подаващият механизъм е изработен от гофрирана листова стомана с дебелина 12/ 14 мм и се произвежда само от един елемент. Предният кант е подсилен по цялата си дължина.
- Рампите се доставят с товароподемност 60 kN

СТАБИЛНА ТЕХНИКА, УБЕДИТЕЛНА В ДЕТАЙЛИТЕ!

 


Prices, catalogs, technical description...