Товаро - разтоварни комплекси


Why load technique Hormann?
Loading ramps
Platforms and load lock
Door seals


 ПЛАТФОРМИ И ТОВАРНИ ШЛЮЗОВЕ!


- Комплексен товарен модул- товарните шлюзове се инсталират пред халето, така халето може да се използва оптимално, до външните стени. Товарните шлюзове са много добро решение, когато халетата не позволяват инсталирането на вътрешни товарни рампи и не е възможно преминаване под рампите.
- Комплектът товарен шлюз се състои от ” платформа с товаро- разтоварна рампа ; облицовка на стените и тавана; отвор за товарене с уплътнение за врата
- Защитено товарене и разтоварване- товарните шлюзове в комбинация с уплътненията се препоръчват най- вече при товарене и разтоварване на чувствителни към температура стоки. В този случай камионите могат да се скачват, както под ъгъл 900, така и под остър ъгъл.
- Товарните шлюзове се доставят, като единична бройка или комбинация от няколко шлюза, подредени в редица. Доставят се също допълнителни компоненти към подиума за инсталиране под ъгъл 30, 45 или 600 с цел да се осигури повече място за маневри.
- С помощта на товарните шлюзове персоналът и стоките са оптимално защитени.
- Товарните шлюзове са шумо и топлоизолиращи доставени с панели тип „ сандвич”

ЗА БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ!

 


Prices, catalogs, technical description...